1
2
3

به همت فرمانده بسیج کارگری و مهندسین صنعت بازدید یک روزه ایی برای حوزه های مقاومت بسیج خواهران سراسر استان کرمان ترتیب داده شد تا از نزدیک با ...

فرمانده بسیج کارگری از طرح مبتکرانه کارگر بسیجی "مجید صحرانورد "در کارخانه مس سرچشمه کرمان  بازدید کرد .

"مجید صحرا نورد" کارگر مجتمع مس...

روز گذشته فرمانده بسیج کارگری و مهندسین صنعت از کارخانه تولید دستمال کاغذی پاییزان بازدید کردند .

 کارخانه  دستمال کاغذی پاییزان  در شهرک...