1
2
3

به گزارش خبر نگار بسیج کارگری کرمان ؛راه اندازی خط تولید نخ  نا یک نواخت تنها باهزینه کرد 50 میلیون تومانی

سرگروه تیم فنی کارخانه فاستونی...

در ابتدای جلسه با قرائت چند ایه از قران کریم اغاز شد در ادامه مسئول بسیج کارگری شهرستان سیرجان پتانسیل های موجود در قشر کارگری را بیان کرد و تاکید...

 

بسم الله الرحن الرحیم

اقتصاد مقاومتی، سمبل نظام اقتصادي است که مجموعه ۲۴ بند ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی یک منظومه هستند بنابراین در...