1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگری ، روز گذشته فرمانده بسیج کارگری استان کرمان به همراه فرمانده بسیج اصناف و بازاریان از کارخانه بستنی وینتر بازدید کرده...

مجتمع مس شهید باهنر کرمان برای پرسنل خواهر این مجموعه در هفته عفاف و حجاب کارگاهی با عنوان  ارزش و حضور زن در جامعه با حضور فرماند بسیج کارگری...

به گزارش "خبرنگار بسیج کارگری "  شورای عالی قشر بسیج کارگری استان به ریاست مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در محل سالن ایثار...