1
2
3
درراستای تحقق فرمایشات مقام عظمای ولایت ورزمایش کمک مومنانه شهرستان سیرجان به صورت غیرمنتظره ازکارگران فصلی وساختمانی شهرستان سیرجان تجلیل به عمل آمد...
تجلیل ازنیروهای خدماتی بیمارستان
باهمت بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان وباحضورمهنندس اسماعیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان کرمان،سرهنگ سبزعلی پورجانشین ناحیه مقاومت...
محسن شفیعی فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات استان کرمان در آستانه روز قدس بیانیه ایی به شرح ذیل صادر کرد؛بسم الله الرحمن الرحیمو نرید انمن علی...