1
2
3
محسن شفیعی فرمانده بسیج کارگری و کارخانجات استان کرمان طی بیاینه ایی از تمام اقشار کارگری و کارفرمایی خواست تا در حماسه 9 دیماه حضور یابند ؛ متن...
فرمانده بسیج کارگری وکارخانجات استان کرمان از کارخانه زمزم ( تولید نوشیدنی دوغ ) بازدید کرد .وی در خصوص بازدید از کارخانه زمزم گفت : که پس از بحث...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری ؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه جمعی از معاونان دادگستری استان و مقامات قضائی محلی در راستای حمایت حقوقی و...