1
2
3

 به گزارش " کارگران کرمان " حجت الله پاداش جانشین فرماندهی سپاه ثارالله استان در بسیج  اقشار در اولین جلسه هم اندیشی بسیح کارگران و کارخانجات...

به گزارش کارگران کرمان ؛ سید روح الله نیکخواه مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان کرمان در اولین نشست تخصصی خود با جامعه کار و تولید ضمن تدوین...

 

در ابتدای این جلسه مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این واحد از جامعه تولید استان گفت: در زمان جنگ اکثرا...