1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگری : مسئول بسیج کارگری، مهندسین صنعت و اصناف استان از کارخانجات شهرک صنعتی رفسنجان بازدید کردند .

حسین باقری...

فرمانده بسیج کارگری ، به همراه فرمانده ناحیه امیر المومنین و هیئتی 4 نفره از خانواده شهید مقبلی ، شهید شاخص کارگری بازدید کردند .

حسین...

فرمانده بسیج کارگری به همراه بسیج مهندسین و اصناف کرمان از کارخانه ذوب نورد کرمان بازدید کردند .

حسین باقری در خصوص بازدید از این واحد...