آلبوم عکس

دیدارجامعه کارگری وبسیجیان کارگر با امام جمعه محبوب ومردمی شهرستان سیرجان به مناسبت هفته بسیج کارگری

به گزارش بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان صبح امروز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی،جانشین بسیج کارگران وکارخانجات ونمایندگان واحدهای کارگری شهرستان سیرجان باامام‌جمعه محترم دیدارکردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید