آلبوم عکس

حضور مردمی کارگران در 9 دی ماه حماسه ایی دیگر افرید

در 9 دی ماه امسال همه آمده بودند از پیر و جوان ، خرد و کوچک ، زن و مرد ،کارگر و بازاری ، مدیران کارخانه تا مسئولان استانی و اعضای شورای شهرلذا این حضور همه جانبه نشان از اتحاد وبصیرتی داشت که در پشت علم ولایت قرار گرفته و با بصیرت این نظام خود خواسته مردمی را حفظ خواهند کرد .

اضافه کردن دیدگاه جدید