اخبار

بیانیه جامعه کارگری استان کرمان:

همراه سیل زدگان هستیم

بیانیه سازمان بسیج کارگری وکارخانجات ،اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان کرمان در همدردی با سیل زدگان کشور.
سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان کرمان و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر گسیل امکانات کشور به مناطق سیل زده و در راستای همراهی و هم دردی با این عزیزان این مهم را در صدر برنامه های خود در این مقطع قرار داده و همانند دوران دفاع مقدس و سایر مقاطع خطیر انقلاب در پیگیری مساعدت های کارگران ووکارخانجات استان که حقیقتا همواره پای کار نظام و انقلاب ودر خط مقدم بوده اند، از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود و از تمام پتانسیل و ظرفیت خود جهت این امر خیر استفاده خواهد کرد.سازمان بسیج کارگری استان کرمان ، اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان ۲۰فروردین ماه ۱۳۹۸

اضافه کردن دیدگاه جدید