اخبار

با حضور در نیروگاه سیکل ترکیبی مطرح شد :

تولید محتوایی اثر گذار در جهت ترویج فرهنگ نماز الزامی است

حسین باقری گفت : برای ترویج و گسترش فرهنگ نماز در محیط های تولید و صنعتی کار باید تحقیقاتی زیر بنایی صورت گیرد و به صورت پیمایشی اثرات نماز در افزایش راندمان تولیدیبه افزایش ایمنی و کاهش تخلفات استخراج و برای مدیران تولید در واحد های ارسال گردد.
مسئول بسیج کارگری استان کرمان در جلسه ستاد اقامه نماز در نیروگاه بخاری گازی سیکل ترکیبی کرمان گفت : برای ترویج و گسترش فرهنگ نماز در محیط های تولید و صنعتی کار باید تحقیقاتی زیر بنایی صورت گیرد و به صورت پیمایشی اثرات نماز در افزایش راندمان تولیدیبه افزایش ایمنی و کاهش تخلفات استخراج و برای مدیران تولید در واحد های ارسال گردد.حسین باقری با تاکید بر این امر که باید در خصوص ترویج روحیه نماز و کار جهادی تولیدات محتوایی موثر تولید گردد اذعان کرد : متاسفانه فعالیت در این مقوله تنها در بخش عمومی صورت گرفته است و خلا محتوایی تخصصی و اثر گذار کمتر پدیدار شده است لذا امیدواریم به این امر توجه بیشتر گردد .انتهای پیام /

اضافه کردن دیدگاه جدید