اخبار

تجلیل از نیروهای جهادی غسالخانه شهرستان سیرجان به مناسبت هفته کاروکارگروهفته بسیج کارگری

اقدام ارزشمندشرکت آرمان گهرو بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان:تجلیل از نیروهای جهادی غسالخانه شهرستان سیرجان به مناسبت هفته کاروکارگروهفته بسیج کارگری
به گزارش بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان،به مناسبت هفته کاروکارگروهفته بسیج کارگری طی مراسمی از زحمات نیروهای جهادی غسالخانه شهرستان سیرجان  تقدیر شد.دراین مراسم که با حضور قائم شرکت آرمان گهرومعاون اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان،جانشین بسیج کارگران وکارخانجات سیرجان همراه بود؛از نیروهای جهادی غسالخانه سیرجان به پاس زحمات شبانه‌روزی و ایثارگرانه آنها در خصوص تدفین شرعی و بهداشتی اموات و علی‌الخصوص متوفیان کرونا بااهدای کارت هدیه تقدیر به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید