اخبار

جشن عبادت فرزندان کارگر برگزار شد :

بارز کرمان نماد خودباوری و احیای سنت های اسلامی

جشن عبادت فرزندان کارگر تولدی جدید است که می تواند نوگلان باغ اسلام را تبدیل به عناصر مفیدی کند که با تقید به دین و با اشنایی نسبت به شغل پدرانشان می توانند حافظ منابع عظیم اقتصادی اسلامی ایران باشند .
جشن عبادت فرزندان کارگر لاستیک بارز در محل کارخانه این گروه صنعتی برگزار شد ، در این مراسم نماینده ولی فقیه دراستان مدیران اداره کل تعاون ، بسیج کارگری ، مدیر عامل بارز و جمعی از کارگران و فرزندان آنان که به سن تکلیف رسیده اند حضور داشتند.جشن عبادت فرزندان کارگر تولدی جدید است که می تواند نوگلان باغ اسلام را تبدیل به عناصر مفیدی کند که با تقید به دین و با اشنایی نسبت به شغل پدرانشان می توانند حافظ منابع عظیم اقتصادی اسلامی ایران باشند .حجته الاسلام و المسلمین علیدادی امام جمعه کرمان در جشن عبادت فرزندان کارگر کارخانه بارز کرمان گفت : این مراسم آغاز تولدی دوباره برای فرزندان اسلام است که هر کدام می توانند به یک عنصر مفید بدل شوند و انقلاب وجودشان را به خدمت بگیرند .وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در مجلسی که موضوع آن تکریم و تطهیر عزیرانی است که وارد یک مقطع مهم در دوران زندگی خود می شوند ؛ افزود : بطور کلی در زندگی ما انسان ها بعضی از مقاطع بسیار حساس هستند لذا مهم بودن هرمقطع به علت رویکردی است که در زندگی شاهد آن هستیم.نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد : یکی از زمان های حساس در زندگی هر فرد آغاز تولد ماست لذا هر انسانی که متولد می شود وارد یک زندگی جدید در یک دنیایی که قرار است چند ده سال عمرکند که می تواند تبدیل شود به یک عنصر برای جامعه ، مردم و منطقه زندگیش.وی در پایان خاطر نشان کرد : جشن عبادت فرزندان کارگر تولدی جدید است که می تواند نوگلان باغ اسلام را تبدیل به عناصر مفیدی کند که با تقید به دین و با اشنایی نسبت به شغل پدرانشان می توانند حافظ منابع عظیم اقتصادی اسلامی ایران باشند .در پایان این مراسم از خط تولید این کار خانه بازدید شد .انتهای پیام /ط.ل
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید