1
2
3
حسین باقری مسول بسبج کارگری استان از نمایشگاه کتاب ولوازم التحریر 100 درصد ایرانی گروه صنعتی لاستیک بارز بازدید کرد.نمایشگاه مزبور بیستمین...
مجتمع هلدینگ ذوب آهن و نورد کرمان که نزدیک به یک سال است توسط فولاد بردسیر خریداری شده و جانی دوباره به تولیدات استان داده است و این واحد از...
شرکت صنایع فولاد کرمان (بردسیر) در حال حاضر پس از ۲۵ سال فعالیت، به عنوان یکی از تکمیل کنندگان زنجیره تولید در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد...