02 دى 1393 - 03:56
رییس کارخانه لاستیک؛
مشرفی رییس کارخانه لاستیک بارز گفت: در طول سه سال گذشته یازده درصد کاهش مصرف انرژی را داشته ایم
02 دى 1393 - 03:48
کارخانه نوببا تنها کارخانه تولید کننده کیک،کلوچه،ویفر و بیسکوئیت در استان است که این روزها زمزمه تعطیلی آن به گوش میرسد.

صفحات