04 خرداد 1395 - 11:07
نخبه بسیج کارگری در اقتصاد مقاومتی درخشید؛
نخبه بسیج کارگری کرمان گفت: دستگاه سوت بلاور صوتی برای نخستین بار با انتقال دانش فنی ساخته و بومی سازی شده و در قیاس با انواع خارجی از قدرت بالاتری نسبت به همتای خارجی خود دارد و از قیمت تمام شده ی بسیار پایین تری نیز برخوردار است .
03 ارديبهشت 1394 - 12:53
سیکل
معصومی;
بانوی کرمانی با طراحی نرم افزار جامع cmms که برای هر واحد صنعتی و تولیدی مورد نیاز است کار آفرین نمونه کشوری شد.
03 ارديبهشت 1394 - 12:53
سیکل
معصومی
بانوی کرمانی با طراحی نرم افزار جامع cmms که برای هر واحد صنعتی و تولیدی مورد نیاز است کار آفرین نمونه کشوری شد.
26 اسفند 1393 - 09:27
توت فرنگی
صابری
کار آفرین برتر کشور در بخش زراعی وباغی محصول مقاوم کننده گیاه نسبت به عوامل تنش زای اقلیمی برروی گیاهان را به تولید انبوه رساند که 5 تا 10 درصد رشد خود را به کشورهای کانادا ،هند وترکیه صادرات میکنیم.