برگزاری اولین نشست سرگروه های صالحین کارگری

عصر امروز نشست هم اندیشی سرگروههای صالحین کارگری از سراسر کارخانجات استان کرمان در سالن همایش گروه صنعتی بارز با حضور مدیر عامل این گروه صنعتی ، جانشین فرماندهی ناحیه حضرت رسول (ص)، فرمانده بسیج کارگری و سرمربی این قشر برگزار شد .علی حسینی سر مربی قشر بسیج کارگری ضمن تشریح برنامه های معنوی در جهت ارتقاءفرهنگ جهادی و ایثار بسیج ،گفت : یکی از خصوصیات بارز گروه 72 نفره امام حسین (ع) د رکربلا وفاداری بود لذا هیچکدامشان از میدان خارج نشده و تا اخرین لحظه کنار سیدالشهداء ماندند لذا سخنرانی حضرت زین العابدین و بانو زینب کبری در شام نیز در راستای همین وفاداری بود .